דברים שחשוב לשים לב אליהם לפני מכירה או קניה של נכסים

בקניה או מכירה של נכסים או נדל״ן חשוב לשים לב למסמכים ולבעלי הזכויות החוקיים. מאמר זה יסביר לכם לאיזה דברים לשים לב, מה זה טאבו, ואיך ניתן להפיק את הנוסח.

פרטים שחשוב לבדוק

בכל מקרה שבו מבקשים לבצע פעולה או בירור בפנקסי המקרקעין ובעיקר לפני רכישת מקרקעין, חשוב לבדוק את הפרטים הבאים:

  • האם הנכס רשום בפנקסי המקרקעין (טאבו)?
  • מי בעלי הזכויות הרשומים?
  • האם מי שמציגים את עצמם כבעלי הזכות החוקיים במקרקעין אכן רשומים במקרקעין?
  • מה מהות הזכויות הרשומות?

מה זה טאבו?

המידע על בעלי הזכויות הרשומים בפנקסי המקרקעין מרוכז במסמך המכונה נוסח רישום (נוסח טאבו), הכולל את תיאור המקרקעין, בעלי הזכויות ומהות זכויותיהם, וכן שעבודים ופעולות הרשומים במקרקעין, במידה וישנן.

איך ניתן להפיק את הנוסח?

את הנוסח ניתן להפיק באופן מקוון ולקבל נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת.

לנוסח המקוון מעמד של נוסח רשמי כל עוד הוא נשאר בתצורתו הדיגיטלית.

שימו לב: בעת הדפסת הנוסח הוא מאבד את מעמדו כנוסח רשמי.

במקרים חריגים בלבד - בלשכת רישום המקרקעין שבה המקרקעין רשומים. המסמך המתקבל הוא נסח רשמי חתום ומאושר לכל דבר ועניין.

קיימים מספר סוגי נסחים:

  • נסח מלא: מידע מלא לגבי חלקה או דירה בבית משותף הרשומים בפנקסי המקרקעין.
  • נסח היסטורי: מידע מלא הכולל רישומים שבוטלו.
  • נסח היסטורי סרוק: מידע הכולל רישומים שבוטלו לפני שנת 1991.
  • נסח מרוכז: מידע מרוכז שאינו כולל את כל פרטי הרישום, על כל הדירות בבית משותף.
  • בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר ונרשם בפנקס הבתים המשותפים.
  • נסח חלקי: מידע חלקי ולא מלא על החלקה ובמקרים בהם קיימים בחלקה מעל 50 בעלי זכויות בלבד.

ניתן להפיק נוסח זה רק על זכות בעלות או חכירה בלשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין. לא ניתן לקבל נוסח זה באופן מקוון.

תגובות